Viršutinis menu:
001
002
003
004
006
007
008

Main langas
002
003
004
005
006